Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 15 nalezených)

Hlavní menu

Naše děti v Kongu


| Autor: Admin | Vydáno dne 01. 09. 2013 | 22365 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Azylový dům sv. Máří Magdaleny


Jisté je, že v Magdaleně získal Ježíš oddanou a nesobecky věrnou průvodkyni. Od prvního setkání jej doprovázela na každém kroku. Těšila se z jeho úspěchů, naslouchala jeho slovům, doprovázela Krista na Křížové cestě. Byla přítomná jeho smrti a stála pod křížem, když už všichni odešli. Později, když šla jeho mrtvé tělo pomazat a nalezla jeho hrob prázdný, byla první, které se Kristus po svém zmrtvýchvstání zjevil a pověřil právě ji, aby podala apoštolům zprávu o této události.

Modlitba

Svatá Marie Magdaléno, která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou. Pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce.
Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí. Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života, i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému, který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu.
Pomáhej nám svou přímluvou, abychom se stali zvěstovateli radosti a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam, kde schází pravý pokoj, víra a láska. Amen.

| Autor: Admin | Vydáno dne 20. 09. 2010 | 8812 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Mýty a omyly o našich službách

Mýtus 1 : Poskytujeme výhradně poradenské služby : NE

Klient si sám určí, kterou z nabízených služeb využije. Přijde-li si jen posedět, zahrát fotbálek, popovídat, nebo se jen kouknout na internet, nenutíme mu poradenství a naopak.

Mýtus 2: Fungujeme jako kontaktní drogové centrum: NE

Klub je místem, kde mají klienti si možnost popovídat a poradit se o všech starostech v dospívání,o kamarádech, o rodičích, o škole a v neposlední řadě o sobě.V klubu je zákaz drogy užívat, můžeme se však s klienty bavit o tom, že s drogami experimentují a co dělat, kam se obrátit o pomoc, když jim začnou přerůstat přes hlavu.

Mýtus 3: Nabízíme stejné služby jako Dům dětí a mládeže: NE

Zábava, hry, akce a návštěva klubu nejsou nikdy povinné a klient se sám rozhodne zda se chce zúčastnit nebo ne. Veškeré aktivity jsou zdarma.

Mýtus 4: Vyřešíme vaše dluhy, tím že je za vás zaplatíme. NE

V případě že nás vyhledá klient, který potřebuje pomoci s oddlužením je v našich možnostech: komunikovat s úřady( soudy, exekutory,), zařídit splátkový kalendář a v neposlední řadě naučit klienta komunikovat s věřiteli a řešit své dluhy včas! Za klienta dluhy nezaplatíme.

| Autor: E. Kučerová | Vydáno dne 24. 02. 2010 | 8226 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Jak pomáhat

Pokud jste se rozhodli pomoci naší Farní charitě, máte několik možností.

I. Přijímáme oblečení ( čisté, v pytlích) do Farní charity – Sokolská 139, Kralupy. Vzhledem k malému prostoru sbíráme pouze oblečení: dětské, miminkovské, tepláky, trika, bundy. Mimo oblečení také přijímáme kočárky, postýlky, vaničky, boty a jiné.

II. Budeme rádi pokud nám darujete hračky, kancelářské a výtvarné potřeby např: papíry, pastelky, fixy, vodové barv , tempery a jiné.

III. Můžete nám také poskytnout finanční dar. Finance můžete věnovat na tyto projekty:
a)Adopce na dálku
b)Projekty Farní charity

Finanční dary zasílejte na účet Farní charity, 51-6442530217/0100 nebo je můžete osobně donést na Charitu, kde vám bude vystaven doklad o daru.

Velice vám děkuje za případnou pomoc.

| Autor: Admin | Vydáno dne 15. 01. 2010 | 7226 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Úřední hodiny farní charity

Pondělí ...... 8.00 -12.00 hod.
Úterý ........ 8.00 -12.00 hod.
Středa ...... 8.00 -12.00 hod.
Čtvrtek ..... objednaní klienti

Po dohodě je možné si dohodnout i jiný termín.
Můžete nás kontaktovat na tel. čísle 606613018

| Autor: Admin | Vydáno dne 22. 09. 2009 | 8646 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Poslání

Posláním Farní charity Kralupy nad Vltavou je zhodnotit a zpříjemnit životní podmínky dětem a mládeži bez rodinného zázemí a ze sociálně slabých rodin. Také pomáhá lidem v nepříznivých životních situacích.

| Autor: Admin | Vydáno dne 16. 09. 2009 | 5397 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Historie Farní charity

Farní charita Kralupy nad Vltavou byla založena v roce 1999 jako dobrovolnická organizace. Oficiálně byla zaregistrována dne 12.června 2001 u Ministerstva České republiky.

Farní charita se dostala do širšího povědomí obyvatel kralupského regionu zvláště po povodni v srpnu v roce 2002 a to díky obětavé práci všech pracovníků.

Rozsahem svých nebo zprostředkovaných služeb je jedinou organizací tohoto druhu v regionu.

I když Farní charita pracuje na základech křesťanství, smyslem práce není přivádět občany ke katolické víře.

| Autor: Admin | Vydáno dne 16. 09. 2009 | 8504 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Stížnost

Když nejsem s poskytovanou sociální službou spokojen(a), mohu si podat stížnost.

Jakou?

písemnou
ústní

Kde?

- Písemnou stížnost můžete zaslat na adresu Farní charity, Chmelova 212 Kralupy nad Vltavou
- Ústní v kanceláři Farní charity
Uživatelé sociálních služeb (především děti) mohou použít pro podání stížnosti schránku umístěnou u vchodu do budovy. Stačí na obálku napsat Farní charita a tato stížnost bude vyřizována stejně jako ostatní stížnosti.

Stížnosti mohou být anonymní

Kdo bude stížnost řešit

stížnost na konkrétního pracovníka řeší jemu nadřízený pracovník
stížnost na vedoucího a zástupce ředitele řeší ředitelka FCH.
stížnost na průběh poskytování sociální služby řeší vedoucí a ředitelka FCH.

Příjemce stížnosti je povinen věc prošetřit do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti a podat stěžovateli zprávu o způsobu a závěrech prošetření stížnosti a o přijatých opatřeních k odstranění závad.

Proti výslednému řešení stížnosti se lze odvolat ke statutárnímu zástupci ADCH Praha:

Ing. Jaroslav Němec, Londýnská 44, Praha 2, 120 00

Lze se také obrátit na nezávislé organizace a to:

veřejného ochránce práv
Sídlo veřejného ochránce práv
602 00 Údolní č. 39 Brno
Email: podatelna@ochrance.cz
Tel: 542 542 111

Český helsinský výbor
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5
Email: sekr@helcom.cz
Tel: 257 383 508

Okresní soud
Krumbholcova č 264
276 01 Mělník
Email: podatelna@osoud.mel.justice.cz
Tel: 315 648 111


| Autor: E. Kučerová | Vydáno dne 27. 04. 2009 | 9010 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Chlapec Simayi Kapepa ukončil studium a vystoupil z programu
MÁME NOVÉHO CHLAPEČKA

Varuna

Nově adoptovaný chlapec se jmenuje Varuna Naik

Narozen: 18.1.2002
Naboženství: Hinduismus
Bydliště: Hamakki
Škola: Zš, Hamakki
Stupeň: školka
Oblíbený předmět: místní jazyk kanada

| Autor: Admin | Vydáno dne 09. 09. 2008 | 10318 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Hlídání dětí

Milé maminky a tatínkové,

potřebujete si něco zařídit a nemáte kam dát své ratolesti?

| Autor: Admin | Vydáno dne 27. 05. 2008 | 6957 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Výroční zprávy


| Autor: Admin | Vydáno dne 26. 05. 2008 | 8883 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Poradenství

Místo konání : Poradenské centrum

Poradenství je poskytováno zdarma

Sociální poradenství a job poradna

• Poradenství v oblasti uplatňování na trhu práce
• Pomoc při hledání zaměstnání
• Poradenství v oblasti vzdělávání
• Poradenství a pomoc ženám – obětem domácího násilí a násilí obecně
• Asistence a pomoc při jednání s úřady
• Poskytování kontaktů a zprostředkování kontaktů
na instituce a organizace


Právní poradenství

Je nutné se předem objednat na tel: 606613018, nebo osobně na charitě.

• Poradenství v oblasti pracovně právní problematiky
• Poradenství v oblasti rodinného práva
• Poradenství v oblasti občanského práva
(např. bytové otázky apod.)
• Poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a sociální politiky
• Poradenství v oblasti azylové a cizinecké problematiky
• Poradenství a pomoc obětem násilí obecně a
obětem domácího násilí


Potravinová pomoc

- každý den od 8.30 - 10 hod výdej potravin osobám v nouzi


Poradenství v oblasti drog a návykových látek

- každé úterý od 17.00 – 19.00 hod v Poradenském centru

• Zajišťuje a poradenství vykonává Drop-in MUDr.Randák


Terénní práce.

Každý pátek podle dohody s klientem.
Je možno si dohodnout i jiný termín viz. kontakty.

Posláním terénní práce Farní charity Kralupy nad Vltavou je zlepšit kvalitu života občanům, kteří jsou ochotni sami zlepšit kvalitu svého života.

Problémy, které řeší terénní pracovník:
Bytová problematika
Dluhy
Školní docházka

Po návštěvě pracovníka u klienta se hledají příčiny propadu klienta na sociální dno. Učíme klienty předcházet těmto situacím a postupným učením a vedením se snažíme dopracovat předem určeného cíle.

Příspěvky ( články) k tématu poradenství| Autor: Admin | Vydáno dne 15. 10. 2006 | 11056 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Hlavní menu

Vzdělávání

V článku jsou uvedeny kurzy poskytované a zajišťované pro veřejnost v rámci poradenského centra.
.
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU

| Autor: Admin | Vydáno dne 15. 10. 2006 | 11388 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní menu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - klub Rep Sun


Nízkoprahové zařízení je otevřeno každé všední odpoledne s výjimkou svátků od 12.30 h do 20.00 hod. Klienti ve věkové hranici 6-15 let mají možnost využít aktivity v klubu vždy jen do 17.00 hodiny. Klienti 15-26 let mají nyní možnost navštěvovat klub až do 20.00 hod. Provoz klubu je také rozšířen o kroužek Hip hopu na sobotu a to vždy od 15.00 do 18.00 hod v tělocvičně na Sokole Tato služba je poskytována všem klientům ZDARMA. 

Dětem a mladistvým je plně k dispozici PC místnost, herna, posilovací stroje , pingpongový stůl, učebna. Dětem a mladistvým se věnuje odborný personál- speciální pedagog, lektor volného času, sociální asistentka a v případě zájmu terénní romská pracovnice v sociálních službách, která je také v kontaktu s rodinou a školou.

| Autor: Admin | Vydáno dne 14. 10. 2006 | 13483 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Podpořte nás
Chci darovat organizaci Farní charita Kralupy nad Vltavou
nebo ,- Kč
Arcibiskup Dominik Duka požehnal Charitě
Najdete nás i na facebooku
Financování projektů
ESF web EU web CR web NROS web ROP web
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Podporují nás

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server