Tříkrálová sbírka 2014

Autor: Admin <hhurtikova(at)yahoo.co.uk>, Téma: Poradenské a vzdělávací centrum pro ženy, Vydáno dne: 20. 12. 2013

Jako každý rok v období tříkrálovém vyjdou do ulic koledníci z řad farních a charitních dětí a budou společně koledovat a vinšovat lidem pokoj a zdraví v novém roce 2014. Účelem koledování jsou nejen finanční prostředky, které se během sbírky vyberou, ale také připomenutí poselství Tří králů o zrození Ježíše Krista. V letošním roce bude sbírka věnována na projekty Farní charity Kralupy nad Vltavou, na projekt Arcidiecézní charity Praha a na projekty v zahraničí.

Podpořeny budou:
- Nízkoprahový klub pro děti a mládež v Kralupech nad Vltavou
- Charitní domov pro seniory v Mukařově
- Odstranění podvýživy matek a dětí v Africe
Sbírku zahájí 5.1. v 17 hod v kralupském kostele Tříkrálový koncert pořádaný kralupskou Základní uměleckou školou, na který vás srdečně zveme. Během koncertu pan farář požehná koledníkům, aby se jejich dílo vydařilo a na cestě je nepotkalo nic zlého. Sbírka v našem regionu proběhne od 3.-14.1.2014.
Farníci se můžou na koledníky těšit po mši svaté 5.1.
Za Vaše příspěvky a předem děkujeme. Také uvítáme dobrovolníky ochotné účastnit se sbírky a to jak děti tak dospělé. V případě zájmu vám sdělíme organizační podrobnosti na Charitě nebo se můžete domluvit se mnou po mši.

Barbora Kovářová