Stížnost

Autor: E. Kučerová <kucerova(at)nasefarnost.cz>, Téma: Hlavní menu, Vydáno dne: 27. 04. 2009

Když nejsem s poskytovanou sociální službou spokojen(a), mohu si podat stížnost.

Jakou?

písemnou
ústní

Kde?

- Písemnou stížnost můžete zaslat na adresu Farní charity, Chmelova 212 Kralupy nad Vltavou
- Ústní v kanceláři Farní charity
Uživatelé sociálních služeb (především děti) mohou použít pro podání stížnosti schránku umístěnou u vchodu do budovy. Stačí na obálku napsat Farní charita a tato stížnost bude vyřizována stejně jako ostatní stížnosti.

Stížnosti mohou být anonymní

Kdo bude stížnost řešit

stížnost na konkrétního pracovníka řeší jemu nadřízený pracovník
stížnost na vedoucího a zástupce ředitele řeší ředitelka FCH.
stížnost na průběh poskytování sociální služby řeší vedoucí a ředitelka FCH.

Příjemce stížnosti je povinen věc prošetřit do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti a podat stěžovateli zprávu o způsobu a závěrech prošetření stížnosti a o přijatých opatřeních k odstranění závad.

Proti výslednému řešení stížnosti se lze odvolat ke statutárnímu zástupci ADCH Praha:

Ing. Jaroslav Němec, Londýnská 44, Praha 2, 120 00

Lze se také obrátit na nezávislé organizace a to:

veřejného ochránce práv
Sídlo veřejného ochránce práv
602 00 Údolní č. 39 Brno
Email: podatelna@ochrance.cz
Tel: 542 542 111

Český helsinský výbor
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5
Email: sekr@helcom.cz
Tel: 257 383 508

Okresní soud
Krumbholcova č 264
276 01 Mělník
Email: podatelna@osoud.mel.justice.cz
Tel: 315 648 111