Pracovně právní poradenství

Autor: Admin <hhurtikova(at)yahoo.co.uk>, Téma: Vzdělávací programy, Vydáno dne: 26. 05. 2008Aktivita byla zaměřena na poskytování pracovněprávního poradenstvím osobám ohroženým na trhu práce a osobám ohroženým sociální exkluzí a také na zajištění pomoci a zastupování při řešení pracovně právních sporů.

Byly poskytnuty také konzultace ke Standardům kvality sociálních služeb a Zákonu o sociálních službách, dále k Zákoníku práce. V rámci právního poradenství byla zajištěna také odborná kontrola kompletní dokumentace Standardů kvality sociálních služeb.