Kurz vedení účetnictví

Autor: Admin <hhurtikova(at)yahoo.co.uk>, Téma: Vzdělávací programy, Vydáno dne: 26. 05. 2008Cílem kurzu bylo proškolit pracovníky organizace v oblasti daňové problematiky NNO, v oblasti mezd a personalistiky a zaměřit se na také na specifika účtování dotací a grantů a získat informace v problematice podvojného účetnictví v rozsahu 32 hodin.

Účastníci kurzu byli seznámeni se základními pojmy a zásadami z oblasti daní, strukturou daňové soustavy a členění daní a problematikou DPPO.

V každém bloku byly uváděny příklady a probíhala diskuze a byly kladeny dotazy.