Kurz řízení a management NNO

Autor: Admin <hhurtikova(at)yahoo.co.uk>, Téma: Vzdělávací programy, Vydáno dne: 26. 05. 2008Cílem této aktivity bylo uspořádat kurz pro pracovníky organizace zaměřeným na témata: struktura organizace, motivace zaměstnanců, metodika, personální problematika, sociální politika organizace v délce trvání 32 hodin.

Tato aktivity byla velice úspěšná a kladně ohodnocená nejen pracovníky organizace, ale i ostatními přihlášenými účastníky kurzu. Po skončení kurzu byly rozdány anonymní dotazníky – hodnocení kurzu. Z tohoto hodnocení jasně vyplynulo, že tento kurz byl velice přínosný, informačně aktuální a především potřebný pro organizace z hlediska nezbytných změn v oblasti personálního řízení a personální politiky také v souvislosti se zaváděním standardům kvality soc.služeb do praxe.