Kurz zavádění standardů kvality poskytování soc.služeb do praxe

Autor: Admin <hhurtikova(at)yahoo.co.uk>, Téma: Vzdělávací programy, Vydáno dne: 26. 05. 2008Byl zorganizován kurz pro pracovníky organizace a odbornou veřejnost o zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, jejich zpracovávání, naplňování a jejich významu a souvislostech se zákonem o sociálních službách v rozsahu 12 hodin. Kurz (v rozsahu 12 hodin) byl rozdělen do dvou částí:

První část kurzu se uskutečnila 12.12.2006 a byla zaměřena na zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe v naší organizaci, na zpracovávání standardů a jejich zavádění do praxe, naplňování standardů v naší organizaci a také se byly diskutovány jednotlivé okruhy standardů v souvislosti námi poskytovaných služeb.

Druhá část kurzu uskutečněná 9.1.2007 byla zaměřena na odbornou veřejnost poskytující sociální služby a to jak na pracovníky NNO, tak na pracovníky sociálního odboru v Kralupech nad Vltavou, tedy státní správy. V této části kurzu byli účastníci seznámeni s tím, co standardy kvality jsou jaký je význam jejich zavádění obecně, dále byly vysvětleny souvislosti mezi zákonem o sociálních službách a standardy kvality soc.služeb a také byl poskytnut návod, jak zahájit proces naplňování standardů kvality sociálních služeb ve vlastní praxi, tedy konkrétní službě.

Velmi přínosnou byla diskuze nad jednotlivými okruhy standardů a zejména nad standardy 1, 2 a 5.

V druhé části kurzu došlo k výměně zkušeností mezi jednotlivými pracovníky a organizacemi s touto tématikou.