Poradenství

Autor: Admin <hhurtikova(at)yahoo.co.uk>, Téma: Hlavní menu, Vydáno dne: 15. 10. 2006

Místo konání : Poradenské centrum

Poradenství je poskytováno zdarma

Sociální poradenství a job poradna

• Poradenství v oblasti uplatňování na trhu práce
• Pomoc při hledání zaměstnání
• Poradenství v oblasti vzdělávání
• Poradenství a pomoc ženám – obětem domácího násilí a násilí obecně
• Asistence a pomoc při jednání s úřady
• Poskytování kontaktů a zprostředkování kontaktů
na instituce a organizace


Právní poradenství

Je nutné se předem objednat na tel: 606613018, nebo osobně na charitě.

• Poradenství v oblasti pracovně právní problematiky
• Poradenství v oblasti rodinného práva
• Poradenství v oblasti občanského práva
(např. bytové otázky apod.)
• Poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a sociální politiky
• Poradenství v oblasti azylové a cizinecké problematiky
• Poradenství a pomoc obětem násilí obecně a
obětem domácího násilí


Potravinová pomoc

- každý den od 8.30 - 10 hod výdej potravin osobám v nouzi


Poradenství v oblasti drog a návykových látek

- každé úterý od 17.00 – 19.00 hod v Poradenském centru

• Zajišťuje a poradenství vykonává Drop-in MUDr.Randák


Terénní práce.

Každý pátek podle dohody s klientem.
Je možno si dohodnout i jiný termín viz. kontakty.

Posláním terénní práce Farní charity Kralupy nad Vltavou je zlepšit kvalitu života občanům, kteří jsou ochotni sami zlepšit kvalitu svého života.

Problémy, které řeší terénní pracovník:
Bytová problematika
Dluhy
Školní docházka

Po návštěvě pracovníka u klienta se hledají příčiny propadu klienta na sociální dno. Učíme klienty předcházet těmto situacím a postupným učením a vedením se snažíme dopracovat předem určeného cíle.

Příspěvky ( články) k tématu poradenství